Teknisk hjälp

Ring Metamob Assistance Service för att avgöra om din bandsåg gör eller inte kräver korrigering eller för att lösa problem som uppstod under produktionen.

Under en teknisk assistanssession verifierar och kontrollerar vi både kundens bandsågblad och underhållsmaskineriet så att vi kan komma med de bästa rekommendationerna när det gäller drift- och underhållslägen.

Bandsågar kontrolleras både i statisk driftläge (svänghjulets tillstånd och excentricitet, styrningens skick) och i det dynamiska driftsläget (lagerläge, rotations- och skärhastighet).

Vagnens parallellitet och layout kontrolleras och ställs in för att säkerställa jämn tjocklek på plankorna. Svänghjulsläge, styrningar och stretchsystem justeras och ställs in.

Slutliga rekommendationer föreslår vilken typ av blad som ska väljas, beroende på: maskinens storlek, träkärnan och stockens diameter, önskad skärhastighet, tillåtna skärtoleranser, minska eller eliminera sprickor, speciella, specifika applikationer.

Dessutom kan underhållsarbetare och operatörer som arbetar med slipnings- och spänningsmaskiner tränas och instrueras ordentligt.

Kontakt

Adress: 440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Rumänien
Telefon: Whatsapp: + 40-261-711511
e-post: metamob@metamob.ro

Företag

Automatiskt översätta

English English