spänn

  • Spänning är en av de viktigaste operationerna som säkerställer rak och långvarig skärning med sågbladen. Läs mer om korrekt utförande av den här operationen här.

  • Napinanie jest jedną z najważniejszych operacji, które zapewniają proste i długotrwałe cięcie za pomocą pił. 

  • Naprężanie - jedna z podstawowych operacji dla dobrego funkcjonowania struts.

  • Spannen und Richten -sind grundlegende Operationen för en gute Funktion der Bandsägeblätter.

  • Spänning - en av grundläggande operationer för en bra funktion av bladen

Automatiskt översätta

English English