blad

  • Framgången för ett företag beror på en mängd olika faktorer. När vi pratar om att hugga trä är vår expertis strikt relaterad till att arbeta med bandsågar. 

  • Spänning är en av de viktigaste operationerna som säkerställer rak och långvarig skärning med sågbladen. Läs mer om korrekt utförande av den här operationen här.

  • Napinanie jest jedną z najważniejszych operacji, które zapewniają proste i długotrwałe cięcie za pomocą pił. 

  • Naprężanie - jedna z podstawowych operacji dla dobrego funkcjonowania struts.

  • Spannen und Richten -sind grundlegende Operationen för en gute Funktion der Bandsägeblätter.

  • Spänning - en av grundläggande operationer för en bra funktion av bladen

  • Tändernas skärkant kan gå förlorad efter lång användning, särskilt om bandsågbladet inte är tillräckligt för den trätyp som skärs, eller om det handlar om en frusen timmer, oavbruten timmer eller en med inneslutningar. För en enkel klippning rekommenderas att stockarna avbarkas.

  • Vinterklippning handlar om att förbereda timmerna optimalt innan du klipper och väljer rätt tandform. Här är några trick och tips för dig.

Automatiskt översätta

English English